Fearthainne

Amerikanska Fauna är ett av de senaste årens mest intressanta black metal-band. De två släppen Rain (2006) och The Hunt (2007) visade tecken på både vision och stor talang men samtidigt en svårhet att få folk/primal-konceptet att fullständigt hålla igenom hela de entimmeslånga spåren.

De anonyma medlemmarna i Fauna utgör hälften av folk-projektet Fearthainne (iriska för ”regn”) som i likhet med Drudkh (Pіsnі Skorbti і Samіtnosti/Songs of Grief and Solitude) strukit elektroniska element ur visionen helt och hållet till förmån för gigantiska spår av långsam och vacker ritualistisk folkmusik. Spåren från black metal och ambient-scenerna är framförallt strukturell, låtarna följer en stegvis progression där varje tema och stycke får ge plats åt ett annat utan att återkomma i form av vers/refräng. Dubbelalbumet öppnas av ett massivt intro (Awaken) komponerat av Chet Scott — känd bland annat för att skapa drone/doom inspirerat av nordamerikansk indiankultur under namnen Blood of the Black Owl och Ruhr Hunter — som följs av fyra över halvtimmeslånga spår, var och en tillägnade en av fyra hednafestivaler för årstidernas brytpunkter (sommarsolstånd, höstdagjämning osv.).

Med endast enkla medel i form av gitarr, slagverk, violin, hackbräde (ett sorts stränginstrument) och omväxlande kvinnlig/manlig sång (den senare spöklikt påminnnande om Steve von Till) lyckas strävan att frammana de regnvåta skogarna i nordvästra USA utan det blir tråkigt (återigen, varje spår är trots allt +30 min). Till skillnad från tex. Ruhr Hunter så verkar inte estetiken bygga på någon utpräglad ursprungskulturell tradition, utan verkar till största del ha sitt arv från vit americana, vilket gör att primalsymbolismen (”The deer has fallen so that we may live”) känns aningen överdriven snarare än autentisk. Valet att enbart använda akustiska ljudkällor (förutom introt) är desto framgångsrikare och skapar en organisk ljudbild och tyngd som jag ofta saknar i mer ambientbetonade projekt med liknande anspråk. Ändå är det som framför allt annat gör Fearthainne till en unik upplevelse de intressanta kompositionerna, som i sin sparsmakade enkelhet ändå belönar upprepade lyssningar.

mediafire

Annonser